II TURA 

06.06.2022 - 13.07.2022  rekrutacja dopełniająca w ramach II tury projektu 

19.01.2022 - 20.05.2022  rekrutacja do projektu w ramach II tury projektu 

05.2022 - 07.2022  ocena formalna i merytoryczna formularzy rekrutacyjnych

06.2022 - 07.2022 ocena predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej

06.2022 - 07.2022  szkolenia grupowe i szkolenia indywidualne z podstaw zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz opracowania biznesplanu w ramach II tury projektu 

07.2022 szkolenia grupowe i szkolenia indywidualne z podstaw zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz opracowania biznesplanu w ramach II tury projektu (uzupełniającej)

08.2022 szkolenia grupowe i szkolenia indywidualne z podstaw zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz opracowania biznesplanu w ramach II tury projektu (uzupełniającej)

08.2022  ocena merytoryczna i wybór biznesplanów w ramach II tury projektu 

08 - 09.2022  dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej i finansowe wsparcie pomostowe w ramach II tury projektu 


I TURA 

18.11-18.01.2022 - rekrutacja do projektu w ramach I tury

01.2022 - ocena formalna i merytoryczna formularzy rekrutacyjnych

02.2022 - spotkania z doradcą zawodowym – ocena predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej

03.2022 - szkolenia grupowe i szkolenia indywidualne z podstaw zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz opracowania biznesplanu

04.2022 - ocena merytoryczna i wybór biznesplanów

06.2022 - dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej i finansowe wsparcie pomostowe

 

Podany harmonogram może ulec zmianie, powyższe terminy będą aktualizowane na bieżąco.