Projekt skierowany jest do grupy 42 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, zamieszkujących miasto Łódź lub uczących się na terenie miasta Łodzi (zgodnie zapisami Kodeksu Cywilnego).

Celem projektu jest wypromowanie postaw przedsiębiorczych wśród 42 (23 Kobiety, 19 Mężczyzn) mieszkańców miasta Łodzi w wieku 18-29 lat, nieposiadających pracy, którzy utracili ją po 01.03.2020 i stworzenie przez nich 42 nowych miejsc pracy poprzez założenie własnych działalności gospodarczych.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z następujących rodzajów wsparcia:

  1. szkoleń grupowych i indywidualnych,
  2. dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł,
  3. finansowego wsparcia pomostowego przez max. 6 m-cy w wysokości max. 2 600,00 zł.

Okres realizacji wsparcia: od 01.10.2021 do 30.09.2023

Całkowita wartość projektu: 2 061 172,80 zł

Kwota dofinansowania: 2 039 279,16 zł

UWAGA: Informacje zamieszczone na niniejszej stronie mogą ulec zmianie, jeżeli dokonane zostaną zmiany w dokumentacji stanowiącej podstawę realizacji projektu. O każdej zmianie realizator projektu będzie informował za pomocą niniejszej strony.